Bezvýkopové práce a jejich výhody

Na základě revize kamerovým systémem po vyčištění , vyhodnocuje technik stav kanalizace a následně při zjištěných závadách navrhuje vhodné řešení. Opravy se pokud možno snažíme provádět bezvýkopově.

Rozsah použití bezvýkopových oprav
 • Praskliny
 • Střepy
 • Špatné potrubní spoje
 • Chybějící část potrubí
 • Zaslepení přípojek
 • Zamezení vzrůstu kořenů
Výhody bezvýkopových oprav
 • žádné výkopové práce
 • je sanováno pouze poškozené místo
 • bez nutnosti odstavit stoku
 • aplikace na veškeré použivané materiály
 • hladký povrh
 • minimální zmenšení profilu
 • vysoká přilnavost i ve vlhkém prostředí
Naše firma používá kvalitní zařízení a materiály BRAWOLINNER což umožňuje vysokou kvalitu veškerých oprav spojenou s dlouhou životností.
V případě , že pro zavedení bezvýkopové technologie je nutné zřídit lokální výkop , firma disponuje vlastním mini bagrem i kontejnerovou dopravou. Veškeré problémy jsme schopni samostatně řešit.

Kontaktovat

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat