LAGRON - Kanalizace Brno

Čistění odpadů
a kanalizací

Čistění kanalizací

Čistění kanalizací

Poradíme si s drobnými závadami v domácnostech, tak i s problémy ve veřejných budovách.

Čistění odpadu

Čištění odpadů

Řešíme jak špatný odtok toalet, ucpanou vanu, umyvadlo, dřez, tak i jiné závady.

Bezvýkopové práce

Bezvýkopové opravy

Na základě revize kamerovým systémem po vyčištění vyhodnotíme stav kanalizace

Havárie?

Zavolejte nám!